Ontwikkelingen & achtergrond

  • Het merendeel van bouw- en installatiebedrijven wordt regelmatig benaderd voor verduurzaming van vastgoed Om de kennis van KGO-leden over dit

  • Nederland is nog lang niet af Er liggen de komende jaren belangrijke maatschappelijke opgaven voor de bouw- en infrasector Het Economisch Instituut

Agenda & Events

Over KGO

Het KGO (Kenniscentrum Gebouwde Omgeving Gelderland) is een ontmoetingsplaats waar kennisinstellingen en kennispartners in de gebouwde omgeving, met opdrachtgevers en opdrachtnemers, werken aan de uitdagingen in de gebouwde omgeving. Het KGO is een initiatief van Bouwend Nederland (afdeling Zuid Oost Gelderland) en van Uneto VNI. Doel is een vergroting van de innovatieve capaciteit in de gebouwde omgeving om zo de transitie naar een energiezuinige woningvoorraad in Gelderland mogelijk te maken. Het KGO ontwikkelt praktijkgerichte pilots en experimenten in samenwerking met opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars. Het beoogde resultaat is een versnelling van het innovatieproces, met inspirerende praktijkvoorbeelden om het bouwproces structureel anders aan te pakken. Deze website geeft een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de proeftuinen en van andere ontwikkelingen in de energietransitie