Het merendeel van bouw- en installatiebedrijven wordt regelmatig benaderd voor verduurzaming van vastgoed. Om de kennis van KGO-leden over dit onderwerp te vergroten, is in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een behoeftepeiling uitgevoerd. Als voorbereiding hierop analyseerden HAN-studenten diverse rapportages van Bouwend Nederland en Uneto-VNI; daarbij zijn in de voorbereidingsfase diepte-interviews en enquêtes uitgewerkt van meerdere aannemings- en installateurbedrijven.

In het onderzoek geven de HAN-studenten antwoord op de wijze waarop het KGO haar dienstenpakket voor haar leden kan optimaliseren ten einde beter te reageren op klantwensen en belangen en – waar nodig – maatwerkgerichte service kan aan bieden. Daarbinnen zijn de KGO-leden bevraagd met behulp van een online enquête om deze behoefte te meten.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2016 t/m januari 2017 en hebben geleid tot een aantal belangrijke en opvallende resultaten, zoals:

  • Het merendeel van de beschikbare leer-/werkplekken binnen de KGO-bedrijven zijn vmbo/mbo georiënteerd;
  • Meer dan de dat meer dan helft van de KGO-leden zou graag (extra) ondersteuning krijgen bij subsidie-trajecten en subsidieaanvragen;
  • Bijna driekwart van de KGO-bedrijven heeft interesse in de verduurzaming van haar activiteiten;
  • Slechts klein deel van de KGO-leden geeft aan informatie over voorlichtingen te willen ontvangen.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek oftewel de onderzoekconclusie toont dat de KGO-bedrijven voornamelijk advisering en ondersteuning wensen bij het tot stand brengen van samenwerking. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op samenwerking met concullega’s, maar ook met partners uit de bouw- en installatiebranche.

Doordat er slechts een deel van de KGO-leden heeft deelgenomen aan het onderzoek worden de resultaten als indicatief beschouwd. Het betrouwbaarheidspercentage van 95% is binnen het onderzoek niet behaald.

Een compleet overzicht van de belangrijkste aandachtspunten zijn samengevat in een fact-sheet (download hier); ook kan het gehele onderzoek worden ingezien (download hier).
Voor meer informatie over dit onderzoek, de mogelijkheden tot aanvraag van onderzoekdata of overige vragen, kunt u contact opnemen met Jeroen Otten.

Bron: KGO, maart 2017

in NieuwsNieuwsbrieven & berichten KGO