Zonnepanelen-project Buurtzon Arnhem

Het gaat niet zo goed met ons klimaat en daar willen we allemaal wel wat aan doen. Maar hoe? De overheid heeft verschillende regelingen gemaakt om ons te ondersteunen. Eén daarvan is voor het samen opwekken en verbruiken van elektriciteit in hetzelfde gebied. Volkshuisvesting Arnhem stelt daarvoor haar daken beschikbaar t.b.v. het plaatsen van ongeveer 40.000 zonnepanelen (Bron: buurtzonarnhem.nl).

Ambitie
Het KGO is gevraagd om in samenwerking met de initiatiefnemers en kennispartners mede te onderzoeken op welke wijze dit project maatschappelijk, technisch en organisatorisch nog aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de directe bewoners, maar ook voor andere gebruikers in de stad en hierdoor de energietransitie te versnellen.

Uitkomst proeftuin
Een sluitende businesscase en een succesvol project!

Momenteel vinden gesprekken plaats met de opdrachtgevers, opdrachtnemer en kennisinstellingen om de ambitie te verwezenlijken.