50 energie-neutrale woningen in Nijmegen Noord

In juli 2015 is door Portaal Vastgoedontwikkeling een Design & Build selectie uitgeschreven voor het ontwerp en de realisatie van 30 sociale huurwoningen. De bouwlocatie is één van de laatste vlekken in het plandeel Laauwik in het uitbreidingsplan Waalsprong in Lent. Tezamen met de 20 koopwoningen is door Jan Oosterhout B.V. een totaalplan gemaakt met eenduidige kwaliteit en slechts een subtiel verschil tussen de koop- en huurwoningen.

Ambitie voor het KGO:
Samen met de partners HAN en SBRCURnet wordt onderzocht of met eenvoudige ingrepen  energie-neutrale woningen gerealiseerd kunnen worden.

Uitkomst/ verwachting proeftuin:
Rapport proeftuin: “No Regrets”

Momenteel vinden gesprekken plaats met opdrachtgever, opdrachtnemer en kennisinstellingen om de ambitie te gaan onderzoeken.