Energietransitie Klarendal Arnhem

De vraag ligt voor om mogelijkheden te onderzoeken op welke wijze woningcomplexen met een gemengd eigendom, beheerd door een VVE, binnen mogelijke financiële en juridische kaders gefinancierd kan worden. Al dan niet met behulp van mogelijke subsidievormen.

Ambitie voor het KGO
Het KGO wil in samenwerking met de (kennis-) partners onderzoeken welke middelen  (maatschappelijk, juridisch, financieel en mogelijk subsidie-technisch) nodig zijn om in deze erg veranderende wijk de woningvoorraad op te kunnen waarderen zodat deze gereed zijn voor een lange ( energiezuinige en CO2 reducerende) toekomst.

Uitkomst proeftuin
Een sluitende businesscase.