Spoorbuurt Nijmegen-Oost

De komende jaren verricht Woningbouwstichting De Gemeenschap ingrijpend groot onderhoud aan 499 woningen in de karakteristieke Spoorbuurt in Nijmegen-Oost. In samenwerking met alle partners in dit proces en in samenwerking met de kennispartners o.a. de HAN en SBRCURnet  onderzocht of de thema’s bewonerscommunicatie, duurzaamheid en innovatie kan worden gewerkt om woningen in een omgeving van het beschermd stadsgezicht op te waarderen tot label A of mogelijk NOM. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om ook de particuliere eigenaren en partijen in deze wijk te betrekken bij deze gehele wijkverbetering. Gedacht wordt hier om een integrale wijkaanpak te initiëren rondom de geplande aanpak van het bezit van de woningstichting.

Ambitie voor het KGO
De energietransitie van woningen met een beschermd stadsgezicht met aandachtpunten op het gebied van bewonerscommunicatie, duurzaamheid, innovatie en zeker op het betrekken van de particuliere woningbezitters in dezelfde wijk!

Uitkomst proeftuin
Resultaten van woningrenovatie met een beschermd stadsgericht onderbrengen in rapportage proeftuin: “Duurzame (wijk-) renovatie”

Momenteel vinden gesprekken plaats met opdrachtgever, opdrachtnemer en kennisinstellingen om deze ambitie verder te onderzoeken.